Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội thể dục thể thao

(BDO) UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018.

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến đến Đại hội TDTT tỉnh Bình Dương lần thứ V; chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của con người.

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng, phấn đấu đạt 100% đơn vị các xã, phường, thị trấn, các huyện, thị, thành phố tổ chức Đại hội TDTT; tăng cường đầu tư và nâng cấp, tu bổ về cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị chuyên môn; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ cho việc tổ chức Đại hội TDTT ở các cấp.

T.LÝ

[blk_hide]http://baobinhduong.vn/phan-dau-100-xa-phuong-thi-tran-to-chuc-dai-hoi-the-duc-the-thao-a150238.html[/blk_hide]

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


TOP